Planet MySQL Planet MySQL: Meta Deutsch Español Français Italiano 日本語 Русский Português 中文
Showing entries 1 to 2

Displaying posts with tag: openSUSE CZ (reset)

Trocha otevřenosti od SOZA
+1 Vote Up -2Vote Down

Picture taken from http://www.kopfnote.net/ under the terms of CC-BY-NC-SA

Pro ty co nesledují dění na internetu pozorně, lehká rekapitulace. SOZA z nadpisu a zbytku postu je Slovenský Ochranný Zvaz Autorský, obdoba českého OSA. Poslední dobou se na Slovensku množily případy, kdy se SOZA domáhala výpalného za embedded youtube videa. Pokuta kterou SOZA vyhrožovala činila 99.60 Eur. SOZA nabídla způsob jak se pokutě vyhnout. Stačí si …

  [Read more...]
Otevřené SUSE 2011
+0 Vote Up -2Vote Down

Ve středu 27. dubna se v Praze v Lihovarské ulici otevřely dveře pražské pobočky firmy SUSE všem zvědavým návštěvníkům. Pokud jste neměli šanci se stavit, rád bych zde ve stručnosti popsal o co jste vlastně přišli. Ve stručnosti, jelikož jsem nebyl jeden z návštěvníků, ale byl jsem na straně organizátorů

Kde sídlí SUSE jsem uvedl už v úvodu. Sídlíme ve velké oranžové budově, kde máme zabraná tři patra. To nejníže položené je druhé a tudy také navštěvníci vstupovali do firmy. Po projití vrátnicí po schodech. Vyjímečně jsme si pro tento den pořídili recepčního. Normálně v SUSE v recepci nikoho nenajdete, …

  [Read more...]
Showing entries 1 to 2

Planet MySQL © 1995, 2016, Oracle Corporation and/or its affiliates   Legal Policies | Your Privacy Rights | Terms of Use

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.